14.10.2014 Seminář pro pedagogické pracovníky Obraz jako zdroj informací a rozvoje

02.07.2014 11:09
Seznámení s výtvarnou tvorbou jako cestou k rozvoji osobnosti. Vlastní kresbou, malbou, koláží je možné dojít k rozšíření úhlu pohledu na formy vzájemného 
sdělování. Naučíme se využít zpětnou vazbu při pedagogické práci. Kurz je sestaven s ohledem na prevenci syndromu vyhoření. 
Výtvarné vzdělání ani nadání není podmínkou.